Våra verksamheter

Våra verksamheter

Dedicare är ett bemanningsföretag med huvudsaklig verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor och socionomer. Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Verksamheten hade per 31 december 2018 omräknat i antalet heltidsanställda, 580 läkare, sjuksköterskor och socionomer samt 78 anställda inom administration och säljorganisationen. Både i Sverige och i Norge är Dedicare bland de största företagen på uthyrning av sjuksköterskor, läkare och socionomer. Bland kunderna finns alla de 20 svenska regionerna, 4 Helse­regioner i Norge, drygt 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag.

Bemanning

Bemanning används ofta av vårdgivare för att täcka upp personalbrist eller att få tillgång till specialistkompetens. Tillfällen då vårdgivare väljer att anlita Dedicares bemanningstjänster är många och inkluderar exempelvis:

  • För att undvika kostsamma rekryteringsprocesser men samtidigt klara av att hantera snabba växlingar i ­behovet av primärvård eller specialistvård
  • För att hantera och täcka upp för sjukskrivningar, semestrar eller tillfälliga toppar
  • För att överbrygga eventuella gap mellan anställningar
  • Vid eventuella svårigheter att rekrytera personal till mindre orter

Bemanning är ett effektivt sätt att hantera en underliggande svår resurssituation på ett enkelt och flexibelt sätt. Läkare, sjuksköterskor och socionomer kan avlasta vid hög arbetsbelastning och tillhandahålla kompetens som normalt inte finns på arbetsplatsen, inte minst i glesbygd.

Fördelarna med bemanning för våra konsulter är bland annat möjligheten att själv styra var, när och hur mycket man vill arbeta. Även möjligheterna att byta arbetsplats och/eller arbetsuppgifter ökar genom att ingå i en bemanningsdatabas. Inom bemanning hyr Dedicare ut läkare, sjuksköterskor, socionomer, läkarsekreterare och annan personal inom vård och socialt arbete.

De bemanningstjänster som Dedicare erbjuder innebär att en sjuksköterska, socionom eller läkare arbetar temporärt hos Dedicares kunder. Våra konsulter arbetar i vissa fall enbart temporärt men de kan också ta uppdrag vid sidan av en fast tjänst hos en annan arbetsgivare. Uppdragen kan omfatta enstaka dagar eller längre perioder och kan gälla såväl enskilda läkare som bemanning av hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

För kunder i Norge med behov av pedagoger inom skola och förskola använder sig Dedicare av varumärket Acapedia.

Geografisk närvaro

Dedicare bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Verksamheten i Finland startade i oktober 2018 och verksamheten i Danmark startade i februari 2019. Bemanning inom vård bedrivs i samtliga länder. Bemanning inom socialt arbete erbjuds i Sverige och bemanning inom pedagogik erbjuds i Norge via Acapedia.

Dedicare har fyra kontor i Sverige (Stockholm, ­Göteborg, Örebro och Skellefteå), två kontor i Norge (Trondheim och Oslo), ett kontor i Finland (Helsingfors) och två kontor i Danmark (Köpenhamn och Aalborg).

Sverige

Under 2019 svarade Sverige för 58 procent (68) av intäkterna. Dedicares huvudkontor ligger i Stockholm men verksamhet bedrivs över hela Sverige. Omsättningsmässigt är Stockholm, Västra Götaland och Örebro de viktigaste regionerna. Dedicare har för närvarande alla de 20 svenska regionerna samt cirka 150 kommuner som kunder. Dedicare har också avtal med de största privata vårdföretagen såsom Capio, Aleris och Praktikertjänst.

Norge

Under 2019 svarade Norge för 41 procent (32) av intäkterna. Uthyrning och rekrytering av sjuksköterskor, läkare och pedagoger samt bearbetning av kunder bedrivs från kontoren i Oslo och Trondheim. Uthyrning sker över hela Norge. Dedicare har för närvarande samtliga Helseregioner och många kommuner som kunder. Omsättningsmässigt är marknaden störst i Osloregionen. Hela Vest-landet och Nord-Norge är också stora marknader. Dedicare har sjuksköterskor som arbetar i stort sett i hela Norge.