Dedicare slutför förvärvet av KonZenta

Den 1 april slutförde Dedicare förvärvet av det danska bemaningsföretaget KonZenta Aps. KonZenta är nu en del av Dedicare och kommer att konsolideras in i Dedicarekoncernen från och med andra kvartalet 2020.

Förvärvet av KonZenta innebär att Dedicare från och med nu kan erbjuda fler spännande och utvecklande uppdrag för läkare som vill jobba i Danmark.

För mer information om det slutförda förvärvet läs pressmeddelandet här