Dedicares vice VD och CFO har sagt upp sin anställning men kvarstår på sin befattning tills ny efterträdare är på plats

          Jag vill tacka Richard för sitt gedigna arbete och stor engagemang under sina år som CFO och önskar honom lycka till på sin kommande befattning, säger VD och koncernchef Stig Engcrantz.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april kl. 14.45 (CET) 2013.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.