Att tänka på när du tar in en konsult

Behöver du personal som kan täcka upp vid en tillfällig vakans? Eller söker du en specifik kompetens under ett projekt? Vare sig du planerar att ta in en konsult för ett kortare eller längre uppdrag så finns det några saker som du bör ha i åtanke. Här går vi igenom vad som är bra att tänka på när du som arbetsgivare anlitar en konsult.

Bra förutsättningar ger bra resultat

När du anställer personal till din verksamhet så har du i regel en långsiktig plan. Tanken är att personen ska vara hos er under en längre period och få möjlighet att växa in i uppgiften. Oftast finns ett gediget introduktionsprogram på plats för att ge den nyanställde bästa möjliga förutsättningar för att komma in i jobbet och trivas.

När du istället anlitar en konsult ska denne in för en begränsad period, kanske för att täcka upp vid sjukdom, föräldravikariat eller för att det saknas en specifik kompetens i gruppen. Även om konsulten förväntas bidra med en gång, är det viktigt att ge denne rätt förutsättningar. Se därför alltid till att vara tydlig med mål och förväntningar.

Anlita en konsult eller rekrytera?

Många konsulter har valt konsultyrket av ett skäl: de vill inte bli anställda. De trivs med variationen och möjligheterna som konsult och det betyder minst lika mycket som övriga arbetsvillkor och lön. När du anlitar en konsult är det viktigt att du funderar på i vilket syfte du tar in den extra resursen – är det som ett tillfälligt stöd eller ser du det som en möjlighet att prova en medarbetare innan du anställer?

Om du egentligen har ett behov av att anställa en resurs långsiktigt, rekommenderar vi att du tydligt uttalar detta innan du anlitar en konsult. Det finns självklart konsulter som vill gå över i en anställning, men vet du från början att du vill rekrytera så småningom rekommenderar vi att du istället gör just det. Ditt urval av potentiella kandidater blir då större, liksom sannolikheten att du och personen vill samma sak

Kandidatens marknad

När det gäller chefer och specialister inom vård, socialt arbete och life science kan vi med säkerhet säga att det sedan många år tillbaka är kandidatens marknad. Med det menar vi att det råder brist på tillräckligt många kandidater med den kompetens som efterfrågas.

Även om konsulten ska utföra ett tidsbegränsat uppdrag är det viktigt att personen
inte bara har rätt yrkeskunskap utan också förstår verksamhetens värderingar och fungerar väl in i teamet. Det finns en seglivad myt om att detta inte skulle vara viktigt eftersom personen inte ska vara långsiktigt hos er, men inget kunde vara mera fel. Teamet består av alla personer som ingår, oavsett anställningsform. En konsult kan bidra både med kompetens från andra verksamheter och med positiv energi till gruppen. Det är därför viktigt att titta på både hårda och mjuka värden i valet av konsult.

Det är också viktigt att som uppdragsgivare tänka igenom varför konsulten ska välja just er verksamhet i konkurrens med många andra. Om du anlitar ett rekryterings- och bemanningsföretag såsom Dedicare, får du hjälp att konkretisera just era fördelar. Ofta kan det vara höga och tydliga förväntningar som lockar mest. Duktiga konsulter vill göra skillnad – och en god arbetsmiljö där konsulten får utrymme att bidra med sin kompetens uppskattas.

Hitta och attrahera rätt kompetens

Det vi ser idag är att många av våra uppdragsgivare behöver olika typer av kompetenser över tid, vilket gör att det egna kontaktnätet inte alltid räcker till. Dedicares kärnverksamhet är att arbeta med kompetensförsörjning, både till konsultuppdrag och till fasta tjänster. Vi har därför ett stort nätverk av kandidater inom vård, socialt arbete och life science. Detta gör att vi har möjlighet att snabbt och effektivt hitta de kandidater som är mest intressanta för just er.

Kanske är en konsultinhyrning mest lämplig i vissa fall, eller uppnår ni ert syfte bättre genom totalbemanning? Eller attraherar ni bättre rätt kompetens genom att ta hjälp med rekrytering till en fast position? Utifrån era behov och vår kunskap om kandidatmarknaden hittar vi den mest lämpliga lösning för just er.

Oavsett vad du som verksamhetsansvarig väljer att göra, så finns det en del att fundera på innan du gör ditt vägval. Kontakta gärna någon av oss på Dedicare så hjälper vi dig vidare!