Dedicares interimschefer har gedigen erfarenhet inom sitt område och bred erfarenhet av chef- och ledarskap inom hälso- och sjukvård alternativt inom socialt arbete. Vi kan bemanna med kort varsel i enlighet med dina behov.

Interimschefen kan leda din verksamhet vid tillfällig frånvaro av chef, exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten eller då rekrytering av en ordinarie chef pågår. Våra interimschefer kan ta chefsansvar från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upp­rätthållas. Vi är vana att gå in i en verksamhet vid akuta eller planerade förändringar.

Dedicare har 20 års erfarenhet av interimsuppdrag och är specialiserade inom vård och socialt arbete, vi sätter oss snabbt in i organisationens struktur, problemområden och rollfördelning. Vår historia gör att vi har ett brett nätverk av kompetenta personer inom dessa områden och snabbt kan hitta kompetenta chefer på flera olika nivåer i en organisation.

Dedicare är ett auktoriserat kompetensföretag, vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad och ISO-certifierad.

Vi har återkommande kunder vilket är ett kvitto på vår höga träffsäkerhet i leveransen!

Vi gör saker nu och inte sen. Vi garanterar snabb service och återkoppling inom en timme. Tack vare en platt organisation med effektiva processer och stödsystem, kan vi snabbt ta beslut och ge dig snabba svar.

Always at your service! Vi vill att du som kund ska känna dig viktig och prioriterad. Du får en egen kontaktperson som bryr sig om just dig tills uppdraget är utfört och utvärderat. Vi värdesätter personliga relationer och får ofta höra att våra medarbetare är hängivna, serviceinriktade, mänskliga och trevliga.

Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla. Det krävs mycket av den som arbetar för Dedicare. Du ska alltid kunna lita på att våra konsulter är professionella och har rätt kompetens för uppdraget, samt att legitimationen är noga kontrollerad. Vi tar inga genvägar, utan säkrar alltid kvaliteten, även om det går fort. Ryktet säger att vi är professionella, kompetenta och noggranna.

Vi erbjuder tjänster åt människor. Av människor. Vi vill bidra till en bättre sjukvård i Sverige. Vi tror att både effektiviteten och kvaliteten i sjukvården ökar, om det finns en bra balans mellan fast och rörlig personal, och om personalen mår bra och själva kan påverka var och när de ska arbeta.

Läkare utan gränser