Dedicare fyller 25 år!

I år firar vi att Dedicare funnits sedan 1996

 

Dedicare startade i Stockholm 1996 efter att Björn Örås, grundare av Poolia, uppmärksammat att det inom vården fanns ett stort behov av extrapersonal som kunde hjälpa till att stötta vid semesterperioder och arbetstoppar. Vi har sedan dess vuxit och 2002 öppnade vi upp kontor i Norge, 2019 i Finland och 2020 i Danmark. Idag finns Dedicare i åtta städer och i snitt hjälper vi 71 300 patienter i månaden runt om i Norden.

Då vår verksamhet bygger på människor vill vi lyfta några av dem som hjälpt oss göra Dedicare till vad det är idag – Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi passade även på att fråga hur branschen och Dedicare förändrats sedan de först började.

untitled-design-2021-11-08t093604-432-3

Linda Cahling

Linda är utbildad sjuksköterska och jobbade själv inom bemanning innan hon började som konsultchef på Dedicare.

Utbildning: Sjuksköterska
Yrkesroll: Senior konsultchef, Nurse Sverige
År på Dedicare: 7 år

Hur har branschen förändrats sedan du kom in?

När jag började var det större fokus på aktivt sälj då ramavtalen var färre än idag. Branschen har nu mognat och det är färre korta varsel.  Förr var också avropen kortare och det var nästan som att jobba på börsen då det kom in akuta pass varje morgon som vi skulle sätta. Vi ropade över skrivborden: ”Har vi någon till medicinavdelningen på Danderyd ikväll?”. Att jobba som bemanningssköterska kunde innebära att du inte visste hur du var bokad nästa dag. Oftast bokades man ut men ibland hade man otur att det inte kom in lämpliga pass. Därför fanns många fler garantianställda på den tiden. Idag har vi nästan inga garantianställda kvar då kunderna har bättre framförhållning. På så sätt är det en tryggare situation för konsulterna idag.

Läs mer

untitled-design-2021-11-08t162718-947-3

Berit Tromsdal

Berit började 2001 på det som då hette ActiveNurse och senare blev Dedicare.


Utbildning:
Sjuksköterska
Yrkesroll: Affärsområdeschef, Nurse Norge
År på Dedicare: 20 år

Hur har branschen förändrats sedan du kom in?

När jag började på Dedicare var vårdbemanning helt nytt. Det var en ostrukturerad bransch utan tydliga regleringar och ramverk. Idag består branschen av seriösa aktörer som sköter sig och håller god företagssed. Många är även ISO-certifierade.

Hur har Dedicare förändrats sedan du kom in?

Det är en svår och stor fråga men jag skulle säga att den största förändring som skett är vår otroliga tillväxt. Jag känner dock igen företaget från när jag kom in då vi har haft fortsatt fokus på våra kärnvärden, och vi tar de flesta beslut med dessa i beaktning. Däremot har vi varit tvungna att anpassa oss till nya villkor, marknader och konkurrenter.

Läs mer

untitled-design-2021-11-08t114408-290-2

Denise

Denise började som konsult på Dedicare 2007 för att bättre kunna styra över sin ledighet och frigöra mer tid till privata projekt.

Utbildning: Sjuksköterska
Yrkesroll: Distriktsjuksköterska, Dedicare Sverige
År på Dedicare: 14 år

Hur har branschen förändrats sedan du började?

Branschen har vuxit enormt och idag är det långt fler sjuksköterskor som vill jobba som konsulter. Jag tror att de flesta går över för att bättre kunna planera sin fritid och ekonomi. Synen på konsulter bland uppdragsgivare har även förändrats och jag märker att många förstår vinsterna med bemanning. Idag möts vi ofta med stor respekt och vår kompetens värdesätts på ett helt annat sätt än tidigare. Det höjer i sin tur kraven på oss konsulter då vi förväntas ta mer ansvar än tidigare och samtidigt komma in med en stor portion engagemang. Tyvärr har det på senare år smugit sig in mindre seriösa företag som riskerar att påverka branschen negativt. Företag som tror att bemanning bara handlar om att täcka luckor i schemat på olika arbetsplatser och missar att det viktigaste för att allt ska fungera är relationen mellan konsultcheferna och bemanningssjuksköterskorna.

Läs mer

untitled-design-2021-11-11t100546-191-2

Ralf Nagel

Akutläkaren Ralf blev i somras utsedd till årets supervisor på akutmottagningen han jobbar på i Danmark. 

Utbildning: Läkare
Yrkesroll: Akutläkare, Dedicare Danmark
År på Dedicare: 4 år

Hur länge har du jobbat på Dedicare?
Jag började jobba på Dedicare i Danmark i januari 2018 och har alltså jobbat utomlands i nästan 4 år. Det var givetvis inget lätt beslut att börja jobba borta från familjen, i ett annat land och att pendla från Sverige men jag kan konstatera att jag aldrig har ångrat mig.

Hur har du upplevt samarbetet?
Det har från början varit en fantastisk upplevelse att jobba ihop med Dedicare. Jag har fått otrolig support och det finns inga problem som inte går att lösa. Dessutom är det alltid möjligt att få hjälp av de andra läkarna i det stora Dedicare-teamet.

Läs mer

Förr var det var nästan som att jobba på börsen

Linda är utbildad sjuksköterska och jobbade själv med bemanning innan hon började som konsultchef på Dedicare.

Namn: Linda Cahling
Utbildning: Sjuksköterska
Yrkesroll: Senior konsultchef på Nurse
År på Dedicare: 7 år, mellan 2007–2009 och 2018–idag

Hur har branschen förändrats sedan du kom in?

När jag började var det större fokus på aktivt sälj då det fanns långt färre ramavtal än idag. Branschen har nu mognat och det är färre korta varsel än tidigare. Förr var också avropen kortare och det var nästan som att jobba på börsen då det kom in akuta pass varje morgon som vi skulle sätta. Vi ropade över skrivborden: ”Har vi någon till medicinavdelningen på Danderyd ikväll?”. 

Att jobba som bemanningssköterska kunde innebära att du inte visste hur du var bokad nästa dag. Oftast bokades man ut men ibland hade man otur att det inte kom in lämpliga pass. Därför hade vi många fler garantianställda på den tiden. Idag finns nästan inga garantianställda kvar då kunderna har bättre framförhållning. På så sätt är det en tryggare situation för konsulterna idag.

Vilka förändringar har överraskat mest?

Det har formligen exploderat av nya bemanningsföretag de senaste åren och tyvärr jobbar majoriteten utan kollektivavtal. Konkurrensen är hårdare och många bolag utnyttjar att konsulterna inte vet hur de ska jämför de olika bolagen och anställningsvillkoren.

Vad skulle du säga till någon som är nyfiken på att bli konsult?

Tänk på att just jämföra bemanningsbolagen och att alltid ta tjänstepensionen i beaktning. Många glömmer bort att man per automatik inte är lika skyddad inom bemanningsbranschen som inom kommuner och regioner där kollektivavtal alltid gäller. Det gäller alltså att ha koll på vad bemanningsföretagen erbjuder. Många som väljer att gå via en konkurrent kommer många gånger tillbaka till oss då de inser att vi trots allt är det bättre och tryggare alternativet i och med att vi bland annat har kollektivavtal och tjänstepension.

Då balansen mellan jobb och ledig tid är viktig för oss, hur har din fritid påverkats av att jobba för Dedicare?

Dedicare har genom ett flertal satsningar gjort det lättare för oss anställda att skilja på jobb och fritid. Vissa perioder är särskilt intensiva men med hjälp av tydliga rutiner och bra ledarskap kan vi släppa jobbet när vi är lediga, vilket jag tror är viktigt för återhämtningen och för att fortsätta kunna göra ett bra jobb.

Några trendspaningar om hur branschen kommer att se ut de närmsta åren?

De närmsta åren kommer bemanning behövas särskilt mycket för att jobba undan vårdskulden, men efter pandemin är det fler som väljer att sluta jobba inom vården och fler som går i pension. Det kommer alltså finnas brist på sjuksköterskor generellt. Bemanning kommer att fortsätta behövas och jag tror också att man kommer behöva ta in fler sjuksköterskor från andra länder. Svårigheten där är språket och de långa inskolningstiderna. Och med alla toppar så kommer det också komma dalar. Efter att ha jobbat i kapp vårdskulder kommer regionerna försöka dra ned på bemanning, men efter ett par år så kommer det gå upp igen. Bemanning kommer aldrig försvinna. Min förhoppning är att kunderna blir mer ekonomiska, det vill säga använder bemanning på rätt sätt snarare än att dra in på bemanning helt. Det är lika dyrt att låta sin personal jobba övertid och extrapass som att ta in bemanning, men skillnaden är att man sliter ut sin egen personal som till slut slutar eller sjukskriver sig. Då blir det dubbelt så dyrt när man tar in bemanning. Kunderna måste se längre och då kommer det löna sig att använda bemanning som ett komplement till den ordinarie bemanningen.

Vår kompetens värdesätts idag på ett helt annat sätt än tidigareDenise började som konsult på Dedicare 2007 för att bättre kunna styra över sin ledighet och frigöra mer tid till privata projekt. Hon såg det även som en chans till att bredda sin kompetens i och med möjligheten att uppleva fler arbetsplatser än som fast anställd.

Namn: Denise
Utbildning: Sjuksköterska
Yrkesroll: Distriktsjuksköterska
År på Dedicare: 14 år 

Hur har branschen förändrats sedan du började?

Branschen har vuxit enormt och idag är det långt fler sjuksköterskor som föredrar att jobba som konsulter. Jag tror att de flesta går över för att bättre kunna planera sin fritid och ekonomi. Synen på konsulter bland uppdragsgivare har även förändrats och jag märker att många på arbetsplatserna förstår vinsterna med bemanning. Idag möts vi ofta med stor respekt och vår kompetens värdesätts på ett helt annat sätt än tidigare. Det höjer i sin tur kraven på oss konsulter då vi förväntas ta mer ansvar än tidigare och samtidigt komma in med en stor portion engagemang. Tyvärr har det på senare år smugit sig in mindre seriösa företag som riskerar att påverka branschen negativt. Företag som tror att bemanning bara handlar om att täcka luckor i schemat på olika arbetsplatser och missar att det viktigaste för att allt ska fungera är relationen mellan konsultcheferna och bemanningssjuksköterskorna.

Då balansen mellan jobb och ledig tid är viktig för oss, hur har din fritid påverkats av att jobba för Dedicare?

Som bemanningssköterska har jag bättre kontroll över min fritid vilket även gör att jag presterar bättre när jag väl jobbar. Jag tror vi alla har ett behov av att kunna planera vår tid.

Vad har fått dig att stanna kvar hos oss i över 14 år?

Det har varit en enorm trygghet att ha haft samma konsultchef sedan start, Linda Cahling. Linda känner mig som person och vet mina styrkor, samtidigt som att hon förstår och respekterar att det finns sådant jag är mindre bra på. Hon kan konsten att matcha ihop mig och uppdragsgivaren på ett underbart sätt.

Vad skulle du säga till någon som är nyfiken på att börja jobba som konsult?

Jag berättar alltid om hur otroligt fritt konsultlivet är och vilket kontaktnät man bygger under åren. Sedan försöker jag poängtera vikten av att välja ett seriöst företag, som ser varje sjuksköterska som en viktig resurs. Dessutom skulle jag nämna tjänstepensionen. Om några år går jag i pension och nyligen upptäckte jag att Dedicare bidragit mest till min tjänstepension av alla mina tidigare arbetsgivare.

När jag började saknade branschen regler och ramverkBerit började 2001 på det som då hette ActiveNurse och senare blev Dedicare.

Namn: Berit Tromsdal
Utbildning: Sjuksköterska
Yrkesroll: Affärsområdeschef, Nurse Norge
År på Dedicare: 20 år

Hur har branschen förändrats sedan du kom in? 

När jag började på Dedicare var vårdbemanning helt nytt. Det var en ostrukturerad bransch utan tydliga regleringar och ramverk. Idag består branschen av seriösa aktörer som håller sig till reglerna och som håller god företagssed. Många är även ISO-certifierade.

Hur har Dedicare förändrats sedan du kom in?

Det är en svår och stor fråga men jag skulle säga att den största förändring som skett är vår otroliga tillväxt. Jag känner dock igen företaget från när jag kom in då vi har haft fortsatt fokus på våra kärnvärden, och vi tar de flesta beslut med dessa i beaktning. Däremot har vi varit tvungna att anpassa oss till nya villkor, marknader och konkurrenter.

Hur är det att jobba för oss?

Det är för det mesta otroligt givande och utvecklande. Jag skulle överdriva om jag sa att varje dag är en fest men jag är i alla fall alltid väldigt glad över att gå till jobbet. Ledningen är riktigt kompetent och tilliten den ger oss är i sig väldigt motiverande, och jag känner en stolthet över att tillhöra Dedicare.

Då balansen mellan jobb och fritid är viktig för oss, hur har din fritid påverkats av att jobba för oss?

Inte nämnvärt mer än att det är lite mindre av den under högsäsong. Generellt skulle jag dock säga att jag har en väldigt bra balans mellan jobb och fritid.

Någon trendspaning om hur branschen kommer att se ut om några år? 

Behovet av bemanning kommer att fortsätta att öka. Jag tror att de flesta bemanningsföretag som finns idag kommer att bestå och att det kommer att tillkomma företag snarare än falla bort. För att Norge ska kunna tillstå med bra vård är jag övertygad om att vårdkonsulter kommer att fortsätta behövas.

Hur tror du Dedicare kommer att utvecklas de närmsta åren?

Vi kommer att fortsätta vara ledande inom vårdbemanning genom fortsatt fokus på våra huvudprocesser; rekrytering, sälj och bemanning. Förhoppningsvis har vi även lyckats med att utveckla vårt koncept med fler yrkesroller och även fler länder. Jag är även övertygad om att vi fortsatt kommer att göra skillnad.

Det alltid möjligt att få hjälp av de andra läkarna i det stora Dedicare-teametAkutläkaren Ralf blev i somras utsedd till årets supervisor på akutmottagningen han jobbar på i Danmark. 

Utbildning: Läkare
Yrkesroll: Akutläkare, Danmark
År på Dedicare: 4 år

Hur länge har du jobbat på Dedicare?
Jag började jobba på Dedicare i Danmark i januari 2018 och har alltså jobbat utomlands i nästan 4 år. Det var givetvis inget lätt beslut att börja jobba i ett annat land, vara borta från familjen och att pendla från Sverige men jag kan konstatera att jag aldrig har ångrat mig.

Hur har du upplevt samarbetet?
Det har från början varit en fantastisk upplevelse att jobba ihop med Dedicare. Jag har fått otrolig support och det finns inga problem som inte går att lösa. Dessutom är det alltid möjligt att få hjälp av de andra läkarna i det stora Dedicare-teamet.

Vad skulle du säga till någon som är nyfiken på att jobba med Dedicare?
Man blir från början del av en stor gemenskap med otrolig erfarenhet, vilket är riktigt kul. Det är just därför jag fortfarande jobbar kvar i Danmark och jag kan verkligen rekommendera det som ett väldigt spännande jobbalternativ.