Dedicare Academy

Dedicare bjuder in till event

Vi erbjuder seminarium, workshops, föreläsningar och utbildningar inom ämnen som är aktuella för branscherna där vi är verksamma. Att delta på dessa event är helt gratis. Under de temabaserade eventen har vi bjudit in föreläsare som på olika sätt har något att dela med sig av som är av värde för dig som deltagare. Ambitionen är att eventen ska bidra till ökat välmående, kunskap och faktabaserad kompetensutveckling.

Vårt ledord är att det går bra för företag som bryr sig om sina medarbetares välmående. Vidare vill vi se till att våra konsulter får de bästa förutsättningarna att trivas och lyckas i sin konsultroll.

Självfallet bjuder vi på lättare tilltugg och dryck under eventen och anmälan gör på formuläret här på sidan.

 

Eventkalender 2023

Nemrud Kurt, Diplomerad mental coach och stresscoach

Föreläsning med fokus på mental hälsa, stresshantering och faran med offerkoftor.

Tid och plats: Torsdagen den 25 maj kl. 18:00 – 19:30 på Dedicares huvudkontor, Ringvägen 100 i Stockholm.

Nemrud är diplomerad mental coach och stresscoach. Han har examen i journalistik och sociologi samt mångårig erfarenhet från SVT och Aftonbladet som journalist. Han är även författare och har skrivit tre böcker.

Numruds föreläsningar fokuserar på vikten av det mentala, förmågan att hantera stress och faran med offerkoftor. Bland annat lyfter han varför vi mår dåligt, hur vi håller vardagen i balans och vilka nycklar som låser upp glädjens portar. Anmälan görs i formuläret på denna sida alternativt kan du också skicka mail till merna.nuel@dedicare.se

 

Inplanerade event, mer information uppdateras inom kort

Rebecca Svensson, Leg. Socionom
Rebecca är socionom och har själv varit placerad som barn. Hon föreläser om barn som far illa.

Angelika J-son Cristvall, Leg. Sjuksköterska/distriktssköterskaAngelika arbetar som skolsköterska och har en industridoktorandtjänst där hon forskar kring samverkan mellan elevhälsan och andra organisationer.

Astrid Börjesson, Leg. Barnmorska
Astrid är barnmorska och berättar om sitt arbete i utsatta områden runt omkring i världen tillsammans med Läkare utan gränser.

namnlos-design-13
Vill du komma till oss och föreläsa?

Vill du föreläsa eller hålla i en utbildningskväll som du tror kan skänka mervärde till våra konsulter inom vård, life science och socialt arbete? Välkommen att kontakta oss på dedicaresverige@dedicare.se

 

270123094107_107339_1fac102a46ec92b071d94a0ca390c27128c9911ac61c49ceda95aaa17b2b7672f7aaf5ce1c2a366bb2786eeb1437b9-jpg-9
Välkommen att delta

Våra föreläsningar är öppna för alla konsulter inom alla yrkeskategorier, d.v.s läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer och medarbetare inom life science industry.