Våra verksamheter

Våra verksamheter

Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 900 MSEK med ca 700 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Bemanning

Bemanning används ofta av vårdgivare för att täcka upp personalbrist eller att få tillgång till specialistkompetens. Tillfällen då vårdgivare väljer att anlita Dedicares bemanningstjänster är många och inkluderar exempelvis:

  • För att undvika kostsamma rekryteringsprocesser men samtidigt klara av att hantera snabba växlingar i ­behovet av primärvård eller specialistvård
  • För att hantera och täcka upp för sjukskrivningar, semestrar eller tillfälliga toppar
  • För att överbrygga eventuella gap mellan anställningar
  • Vid eventuella svårigheter att rekrytera personal till mindre orter

Bemanning är ett effektivt sätt att hantera en underliggande svår resurssituation på ett enkelt och flexibelt sätt. Läkare, sjuksköterskor och socionomer kan avlasta vid hög arbetsbelastning och tillhandahålla kompetens som normalt inte finns på arbetsplatsen, inte minst i glesbygd.

Fördelarna med bemanning för våra konsulter är bland annat möjligheten att själv styra var, när och hur mycket man vill arbeta. Även möjligheterna att byta arbetsplats och/eller arbetsuppgifter ökar genom att ingå i en bemanningsdatabas. Inom bemanning hyr Dedicare ut läkare, sjuksköterskor, socionomer, läkarsekreterare och annan personal inom vård och socialt arbete.

De bemanningstjänster som Dedicare erbjuder innebär att en sjuksköterska, socionom eller läkare arbetar temporärt hos Dedicares kunder. Våra konsulter arbetar i vissa fall enbart temporärt men de kan också ta uppdrag vid sidan av en fast tjänst hos en annan arbetsgivare. Uppdragen kan omfatta enstaka dagar eller längre perioder och kan gälla såväl enskilda läkare som bemanning av hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

För kunder i Norge med behov av pedagoger inom skola och förskola använder sig Dedicare av varumärket Acapedia.

Rekrytering

Att finna rätt kandidat är ofta en utmaning och inom vård och socialt arbete finns ett stort utbud av fasta tjänster som ska tillsättas snabbt och effektivt. Ett sätt att säkerställa en kvalitativ rekryteringsprocess är att ta hjälp av en extern part.

Vi på Dedicare hjälper både privata och offentliga verksamheter med rekrytering. Vi har ett stort nätverk och finns med som ett stöd genom hela processen i steget att hitta rätt kandidat.

  • Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom alla våra yrkeskategorier och erbjuder skräddarsydda lösningar
  • Vi hjälper er med hela eller delar av rekryteringsprocessen
  • Ni får rätt kandidat med hjälp av personlighetstest (MPA)
  • Vi erbjuder även konceptet hyr först – anställ sedan
Geografisk närvaro

Dedicare bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Verksamheten i Finland startade i oktober 2018 och verksamheten i Danmark startade i februari 2019. Bemanning inom vård bedrivs i samtliga länder. Bemanning inom socialt arbete erbjuds i Sverige och bemanning inom pedagogik erbjuds i Norge via Acapedia.

Dedicare har tre kontor i Sverige (Stockholm, ­Göteborg och Skellefteå), två kontor i Norge (Trondheim och Oslo), ett kontor i Finland (Helsingfors) och två kontor i Danmark (Köpenhamn och Aalborg).

Sverige

Under 2019 svarade Sverige för 58 procent (68) av intäkterna. Dedicares huvudkontor ligger i Stockholm men verksamhet bedrivs över hela Sverige. Omsättningsmässigt är Stockholm, Västra Götaland och Örebro de viktigaste regionerna. Dedicare har för närvarande alla de 20 svenska regionerna samt cirka 150 kommuner som kunder. Dedicare har också avtal med de största privata vårdföretagen såsom Capio, Aleris och Praktikertjänst.

Norge

Under 2019 svarade Norge för 41 procent (32) av intäkterna. Uthyrning och rekrytering av sjuksköterskor, läkare och pedagoger samt bearbetning av kunder bedrivs från kontoren i Oslo och Trondheim. Uthyrning sker över hela Norge. Dedicare har för närvarande samtliga Helseregioner och många kommuner som kunder. Omsättningsmässigt är marknaden störst i Osloregionen. Hela Vest-landet och Nord-Norge är också stora marknader. Dedicare har sjuksköterskor som arbetar i stort sett i hela Norge.

Danmark

Under 2020 förvärvade Dedicare det danska bemanningsföretaget Dedicare A/S (KonZenta Aps). Dedicare Danmark har kontor i Ålborg och Köpenhamn och bedriver verksamhet inom läkarbemanning på den danska och svenska marknaden med fokus på specialist- och överläkare. Dedicare har idag alla fem regioner som kunder, men bemannar över hela Danmark.