Danmark

Anders Sørensen

Direktør og ansvarlig for Region Sjælland og Region Hovedstaden

Kaija Åkerlund

Specialistchef, Radiologi, Gynækologi og Anæstesi

Charlotte Høgh Klitgaard

Sälj- och marknadskoordinator (Föräldraledig)

Trine Dalin Madsen

Sälj- och marknadskoordinator

Emma Lundkvist Richkin

HR- och Upphandlingschef

Eva Juhl

Chefkonsulent Sygeplejersker

Kasper Madsen

CEO/Adm. Direktør Danmark