Vi är mycket glada att hälsa vår konsulthandledare Mari-Louise Broth välkommen till oss!

Mari-Louise kommer att handleda socialsekreterare i Stockholms Stad, enligt det ramavtal som Dedicare vunnit och där vi är en exklusiv leverantör. Mari-Louise kommer också att erbjuda handledning för våra övriga kunder. Vid behov kommer handledning även att erbjudas till Dedicares egna konsulter, både grupphandledning och individuell handledning. 

Mari-Louise handleder utifrån en så kallad systemteoretisk teori, vilket i grunden är ett salutogent perspektiv. Systemteorin utgår från att alla människor är en del av en helhet, att alla delar påverkar varandra och är samskapande. Att skapa förståelse för samspelets betydelse i olika situationer, i händelser och ur olika perspektiv är centralt för att hitta nya möjligheter. Likaså hur individen själv är delaktig i dessa. Handledningens utgångspunkt är att hjälpa den handledde att utforska sina egna tankar och antaganden i strävan att hitta konstruktiva lösningar på problem och situationer. 

Mari-Louise har handlett socialsekreterare inom barn och unga, försörjningsstöd, socialpsykiatri, missbruk mm samt biståndshandläggare inom LSS. Vidare har hon erfarenhet av att handleda t.ex. ledare för barn- och ungdomsverksamhet och arbetsledare för personal inom funktionshinderområdet. Hon har också medverkat i TV 4:s Nyhetsmorgon där hon pratat om Barn och alkohol.