Söker du vårdpersonal?

Hitta rätt kompetens med Dedicare

Vi hjälper dig som representerar sjukhus, andra vårdgivare och verksamheter inom life science och socialt arbete med att möta era resurs- och kompetenskrav, och bidrar på så sätt till en bättre, mer jämlik vård och social omsorg för alla. Över 25 års erfarenhet gör att vi snabbt och effektivt kan tillföra engagerad och kompetent personal, vilket behov ni än må ha. Vi säkerställer all kompetens med grundliga intervjuer och kontrollerar kontinuerligt referenser på de sökande.

Vi erbjuder

•  Konsulter till vård och socialt arbete 

•  Skräddarsydda lösningar inför kortare eller längre projekt

•  Rekrytering för fasta tjänster

untitled-design-2022-05-30t091327-524

Life science

Vi hjälper dig att bemanna och rekrytera personal inom naturvetenskap, såsom utveckling och forskning inom biomedicin, bioteknik, läkemedelsteknik och mer.

dedicare_utomhus-21

Fler tjänster

Vi erbjuder rekrytering till fler yrkesroller än inom vård, socialt arbete och life science.