Det nationella avtalet

Alla Sveriges regioner har gemensamt upphandlat ett nytt avtal avseende hyrpersonal inom hälso- och sjukvård – det så kallade nationella avtalet. Dedicare är en av de upphandlade leverantörerna på avtalet och kommer därmed få ta del av alla avrop från samtliga Sveriges regioner. Avtalet trädde i kraft i början på 2024 och omfattar läkare och sjuksköterskor. Regionerna kommer successivt att ansluta till avtalet under året i takt med att deras egna avtal löper ut. Syftet med avtalet är att standardisera regler och priser över hela landet och för samtliga godkända leverantörer.

Vi har samlat värdefull information för dig som är, eller funderar på att bli, konsult. Läs mer om vad det innebär här.