Dedicare inleder samarbete med Läkare Utan Gränser

Vi på Dedicare är en ledande aktör inom vård- och omsorgssektorn. Det är en roll som kräver stort ansvar. Vi är därför mycket stolta över att meddela att vi har ingått i ett nytt och betydelsefullt partnerskap med Läkare Utan Gränser. Detta samarbete syftar till att stödja och förstärka globala insatser för hälsa och välbefinnande, särskilt i områden som saknar tillgång till adekvat medicinsk vård.

Läkare Utan Gränser är internationellt erkänd för sitt arbete med att tillhandahålla medicinsk nödhjälp i kris- och konfliktdrabbade områden runt om i världen. Deras engagemang för att nå ut till de mest utsatta samhällena och erbjuda livräddande vård har gjort dem till en förebild inom humanitärt arbete.

Genom detta partnerskap kommer Dedicare bland annat att finansiera lönen för de konsulter som väljer att ta uppdrag för Läkare Utan Gränser.

Dedicares ambition är att verka för liv och hälsa både i Sverige och internationellt. För Dedicare representerar detta samarbete en möjlighet att göra ännu större skillnad vad gäller global hälsa genom att bidra till att tillhandahålla högkvalitativ vård över hela världen. Genom att arbeta tillsammans med Läkare Utan Gränser kan våra resurser och expertis i att bemanna medicinsk vårdpersonal över landsgränser nå ut till ännu fler människor i behov av medicinsk hjälp och stöd.

Detta partnerskap markerar en ny milstolpe i Dedicares strävan efter att främja hälsa och välbefinnande för alla, oavsett var de befinner sig i världen. Det är ett uttryck för vår önskan om en värld där tillgång till grundläggande sjukvård är en mänsklig rättighet för alla.

Dr. Ali Mohamed and Dr. Abdifatah Mohamed performing caesarean section at Bay Regional Hospital, an MSF supported hospital in Baidoa, Somalia on 9th October 2023.