Hoppa till innehåll

Sjuksköterska lön

Registrera dig för uppdrag

Fördelar med att jobba som konsultsjuksköterska

I Sverige beror en sjuksköterskas lön på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och specialistområde. Som exempel ligger snittlönen för en grundutbildad sjuksköterska på cirka 41 100 kr i månaden enligt SCB:s statistik från 2022, medan en bemanningssjuksköterska i regel har en något högre lön.

Det finns flera skäl varför man som sjuksköterska väljer att arbeta som konsult. Många vill bidra med sin kompetens där den verkligen behövs. Man ersätter någon som blivit sjuk eller hjälper till när den fasta personalen är på utbildning eller semester. Andra väljer att arbeta på orter där det kan vara svårt för vårdgivaren att rekrytera fast personal. Flera väljer också konsultrollen för att man själv vill styra sin tid på bättre sätt, hitta sin egen balans mellan jobb och fritid. Genom att jobba som konsult får man också möjligheter att jobba på flera olika typer av arbetsplatser och bygger därför snabbt sin kompetens och sitt cv. Skälen till varför man väljer konsultrollen är många men gemensamt för de flesta – och något som vi på Dedicare drivit under många år – är att man vill ha goda villkor.

Här har vi samlat lite fakta kring hur villkoren ser ut för sjuksköterskor i Sverige i dag.

Vad tjänar en sjuksköterska?

En sjuksköterskas lön beror på en mängd olika faktorer såsom arbetsplats, erfarenhet, och arbetsuppgifter. Snittlönen för sjuksköterskor kan variera i hög utsträckning eftersom det finns olika typer av sjuksköterskor med många olika specialistkompetenser. Även anställningsform kan ha stor betydelse för en sjuksköterskas lön och en bemanningssjuksköterska eller hyrsjuksköterska har i regel en något högre lön än en sjuksköterska med fast anställning.

Vilken ingångslön har en sjuksköterska?

Vårdförbundets uppgifter visar att ingångslönen för en sjuksköterska varierar mellan 26 669 kr och 29 169 kr och den baseras på tjänstens karaktär samt tidigare yrkeserfarenhet. Tjänstens utformning och inom vilken sektor sjuksköterskan arbetar påverkar även lönen för nyutexaminerade.

Snittlön för en grundutbildad sjuksköterska

I Sverige finns 48 410 anställda grundutbildade sjuksköterskor. Enligt SCB låg genomsnittslönen 2022 för en sjuksköterska med grundutbildning på 41 100 kr i månaden. Även här påverkas lönen av om sjuksköterskan jobbar inom privat eller offentlig sektor. De flesta tjänar mer inom privat sektor än inom offentlig.

Snittlön för en specialistsjuksköterska

Lönen för specialistsjuksköterskor varierar beroende på inriktning enligt SCB. 2022 tjänade en fast anställd anestesisjuksköterska 45 100 kr i genomsnitt, medan månadslönen för en ambulanssjuksköterska låg på 43 800 kr. Intensivvårdssjuksköterskor tjänade bäst av alla specialistsjuksköterskor med en medellön på 45 800 kr i månaden.

Faktorer som påverkar en sjuksköterskas lön

Lönen för sjuksköterskor påverkas således i hög grad av arbetslivserfarenhet, den specifika arbetsmiljön samt utbildningsbakgrund. Även den geografiska platsen kan ha betydelse för lönenivån. I vissa områden där det råder brist på vårdpersonal är lönerna högre för att attrahera och behålla kvalificerade sjuksköterskor.

Lön för en bemanningssjuksköterska

En bemanningssjuksköterska eller hyrsjuksköterska har i regel en något högre lön än en sjuksköterska med fast anställning. Hur länge ett uppdrag pågår, omfattning och placering är sådant som påverkar lönen, samt utbud och sjuksköterskans flexibilitet.

Livslön

En sjuksköterskas livslön beror på en rad faktorer, såsom karriärutveckling, löneutveckling, pension och arbetstid. Att fastställa en exakt livslön är därför svårt. Med en genomsnittlig månadslön på 41 000 kr blir den totala livslönen cirka 19 632 000 kr. Med specialistinriktning kan livslönen variera avsevärt och den styrs då av bland annat individens karriärutveckling och specifika omständigheter. En avgörande faktor när det kommer till livslön är pension och pensionsavsättningar. Livslönen kommer att variera stort om sjuksköterskans anställningar har varit hos arbetsgivare som varje månad har betalat in till pension jämfört med om detta inte har gjorts. Säkerställ därför alltid att pension avsätts av din arbetsgivare alternativt att du själv sätter undan en del av lönen till pension. På Dedicare avsätter vi tjänstepension till alla våra sjuksköterskor.

Vilken lön får sjuksköterskor på Dedicare?

Vi på Dedicare har länge drivit frågan om goda villkor för alla sjuksköterskor som väljer att jobba som konsulter. Det är självklart för oss att sjuksköterskor, precis som andra yrkesroller, ska ha möjlighet att välja en flexibel konsultroll framför en fast anställning. Vi vill vara med och göra yrket attraktivare och få fler att vilja jobba som sjuksköterska. Sjuksköterskor utgör en bärande del av vården och vi tycker att sjuksköterskors karriär ska erbjuda samma möjligheter för utveckling som inom andra branscher. Utöver tjänstepension får du även försäkringar och bra förmåner med oss.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vilken lön du hade kunnat få hos Dedicare? Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Källor

Statistiska centralbyrån
Pensionsmyndigheten
Vårdförbundet
Alla löner
Alla Studier