Dedicare möter: Psykologkonsulten Maria

Idag är det Dagen för ungas psykiska hälsa, ett initiativ som skapats av den ideella organisationen Tilia för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa. Vi har träffat psykologkonsulten Maria som lyssnar på och stöttar ungdomar dagligen i sitt arbete. Här berättar hon om sina insikter kring varför hon tror att ungdomar mår dåligt idag och vad som behöver göras för att stärka ungas psykiska hälsa.

Du är psykolog och träffar unga i ditt arbete, kan du berätta lite om det?
– Jag träffar gymnasieungdomar med svåra rörelsehinder. Vi jobbar långsiktigt och ses för samtal under en längre tid, ofta under 1-2 år.

Skulle du säga att det finns några gemensamma nämnare till varför ungdomar mår dåligt idag?
– Övergången till att bli vuxen är en existentiellt prövande tid. Det sker en självständighetsprocess kopplat till föräldrar och familj där man ska hitta sin egen plats i världen. Frågan om identitet och värde spelar en stor roll: Vem är jag? Är jag bra? Senare i livet vänjer man sig vid livets skiftningar, ibland har man det bättre och ibland sämre. Ungdomar kan sakna erfarenheten av att jobbiga perioder går över. Det som plågar dem i stunden kan kännas outhärdligt.

Att ungdomar lever med stränga ideal, som kan förstärkas av sociala medier, påverkar dem negativt. Samtidigt finns det också stöd och gemenskap på digitala plattformar. I huvudsak tror jag ungdomars ohälsa handlar om den stora stress det innebär att bli vuxen, hitta sig själv och prestera i skolan. Mycket händer samtidigt som kräver ditt fokus.

Vad finns det för hjälp att få för ungdomar som har det svårt?
– Jag tror många ungdomar vet någon vuxen eller vän de känner förtroende för och kan prata med om det som är jobbigt. Om inte kan man testa sig fram, ”provprata” med någon för att se hur personen tar emot det man säger.

För den som inte vet var den ska vända sig i det privata livet finns professionell hjälp att få. Det gäller även dem som mår mycket dåligt och där anhöriga inte vet hur de ska hjälpa till. Ungdomen kan till exempel vända sig till elevhälsan, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen.

Vad tycker du behöver göras för att stärka ungdomars psykiska hälsa?
– Möjligheter till fritidsaktiviteter och motion. Tillgänglig kultur som man kan ta del av oavsett finansiell situation. Allt som gör livet meningsfullt och trevligt kan ge kraft att orka med ungdomstidens utmaningar. För att jobba preventivt är det också viktigt med ett tillåtande klimat i skolmiljön. Vuxna som fångar upp och ser barn och ungdomar en och en.

Vad kan man själv göra om man misstänker att en ungdom i ens närhet mår dåligt?
– Fråga om hen vill prata om det. Om den inte vill prata om det men ni trivs ihop kan ni hitta på något tillsammans: se en film, laga mat, spela spel.