Dedicare möter: Sjuksköterskekonsulten Denise

Denise började som konsult på Dedicare 2007 för att bättre kunna styra över sin ledighet och frigöra mer tid till privata projekt. Hon såg det även som en chans till att bredda sin kompetens i och med möjligheten att uppleva fler arbetsplatser än som fast anställd.

Namn: Denise
Utbildning: Sjuksköterska
Yrkesroll: Distriktsjuksköterska
År på Dedicare: 14 år 

Hur har branschen förändrats sedan du började?

Branschen har vuxit enormt och idag är det långt fler sjuksköterskor som föredrar att jobba som konsulter. Jag tror att de flesta går över för att bättre kunna planera sin fritid och ekonomi. Synen på konsulter bland uppdragsgivare har även förändrats och jag märker att många på arbetsplatserna förstår vinsterna med bemanning. Idag möts vi ofta med stor respekt och vår kompetens värdesätts på ett helt annat sätt än tidigare. Det höjer i sin tur kraven på oss konsulter då vi förväntas ta mer ansvar än tidigare och samtidigt komma in med en stor portion engagemang. Tyvärr har det på senare år smugit sig in mindre seriösa företag som riskerar att påverka branschen negativt. Företag som tror att bemanning bara handlar om att täcka luckor i schemat på olika arbetsplatser och missar att det viktigaste för att allt ska fungera är relationen mellan konsultcheferna och bemanningssjuksköterskorna.

Då balansen mellan jobb och ledig tid är viktig för oss, hur har din fritid påverkats av att jobba för Dedicare?

Som bemanningssköterska har jag bättre kontroll över min fritid vilket även gör att jag presterar bättre när jag väl jobbar. Jag tror vi alla har ett behov av att kunna planera vår tid.

Vad har fått dig att stanna kvar hos oss i över 14 år?

Det har varit en enorm trygghet att ha haft samma konsultchef sedan start, Linda Cahling. Linda känner mig som person och vet mina styrkor, samtidigt som att hon förstår och respekterar att det finns sådant jag är mindre bra på. Hon kan konsten att matcha ihop mig och uppdragsgivaren på ett underbart sätt.

Vad skulle du säga till någon som är nyfiken på att börja jobba som konsult?

Jag berättar alltid om hur otroligt fritt konsultlivet är och vilket kontaktnät man bygger under åren. Sedan försöker jag poängtera vikten av att välja ett seriöst företag, som ser varje sjuksköterska som en viktig resurs. Dessutom skulle jag nämna tjänstepensionen. Om några år går jag i pension och nyligen upptäckte jag att Dedicare bidragit mest till min tjänstepension av alla mina tidigare arbetsgivare.