Så håller du en bra anställningsintervju

Att anställa en ny kollega är något man kanske inte gör varje dag. Som rekryterande chef kan det vara svårt att veta hur du ska säkerställa att du har hittat den mest lämpliga kandidaten – och att denne faktiskt kommer att välja att jobba för just dig.

På Dedicare genomför vi nära 2 000 kandidatintervjuer varje år. Här delar vi med oss av våra bästa tips för att lyckas med en anställningsintervju:

1. Planera och strukturera ditt samtal

Att planera samtalet är A och O. Vad är det du vill ta reda på om individen? Och inte desto mindre viktigt – vad vill du föra fram om er verksamhet, dig själv och jobbet? Idag är det mångt och mycket kandidatens marknad, så en kandidatintervju handlar inte om att det är bara du som ska göra ett val, det är även kandidaten som väljer.

För att få mesta möjliga ut av den korta tiden som en intervju utgör, bör du ha en tydlig struktur för samtalet. Redan i planeringsfasen bör du ha klart för dig hur hela rekryteringsprocessen hos er ser ut, om det blir fler intervjuer med andra personer eller om ni kommer använda något test eller liknande.

Förslag på en enkel struktur:

 • Presentera dig och låt kandidaten kort presentera sig själv
 • Presentera intervjuns upplägg och syfte
 • Presentera verksamheten och tjänsten
 • Gå igenom de frågor som du förberett
 • Kontrollera om det finns utestående frågor från kandidaten
 • Fråga om det är något ytterligare kandidaten vill förmedla
 • Informera om nästa steg

2. Förbered dig och var ärlig

Om du nu har tagit dig tid att träffa kandidaten så vinner ni båda på att maximera den timmen. Se till att du har en ordentlig kravspecifikation som beskriver tjänsten – vad består uppgifterna av, vad förväntas man uppnå, vad krävs för att lyckas hos just er? Vilka kompetenser är viktiga för att kunna utföra tjänsten på ett bra sätt? Viktigt är också att du kan förmedla ert arbetsgivarvarumärke. Varför kandidaten ska börja jobba hos just er? Vad står ni för och vilken typ av värdering eller inställning bör kandidaten ha för att bli lyckosam i just er verksamhet?

Ibland lyfter vi som anställer bara upp de positiva sakerna i vår iver att attrahera kandidaten. Självklart handlar mötet om att beskriva det som är bra hos er. Men kandidaten vill ha en bra och ärlig bild om hur det ligger till på riktigt, för att fatta ett klokt beslut – och du vill ju ha en kandidat som tar jobbet och faktiskt stannar. Dessutom är det så att de allra flesta individer tycker det är bra när inte allt är optimalt, utan att det fortfarande finns saker att jobba på – de vill ju komma in och bidra, göra en skillnad. Det är ju svårt om allt redan är perfekt!

3. Använd rätt typ av frågor

Vi på Dedicare använder alltid kompetensbaserade frågor där vi ställer öppna, undersökande frågor till kandidaten. Vi rekommenderar att du som rekryterande chef också gör det. Att ställa kompetensbaserade frågor innebär att du fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen som du rekryterar till. Tänk på att det är viktigt att alltid ställa samma frågor till alla kandidater, även om följdfrågorna kan skilja sig, naturligtvis, beroende på vilka svar du får. Alla människor är olika och har olika bakgrund och detta kan vara ett bra sätt att se hur de respektive kandidaterna skiljer sig från varandra.

Några förslag på undersökande frågor:

 • Kan du beskriva en situation där du fick användning av denna kompetens?
 • Hur agerade du i den situationen?
 • Vad var det som gjorde att du lyckades med just det?
 • Vad blev resultatet av agerandet och kunde du gjort något annorlunda?

Vi på Dedicare använder oss av kompetenser och fördefinierade frågor när vi genomför våra intervjuer för att säkra en fördomsfri rekrytering. Det är kompetenserna som är utgångspunkt för val av kandidater, vi vill inte påverkas av faktorer såsom kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vår rekommendation till dig är att göra detsamma. Ställ alltid samma frågor till alla kandidater du träffar i en aktuell rekrytering, det minimerar risken för att subjektivitet och magkänsla tar över ditt beslut.

4. Summera intervjun

Mot slutet av intervjun går du igenom allt som ni har pratat om och bekräftar att du har uppfattat kandidatens svar på ett korrekt sätt. Gå igenom ditt material så att du har fått svar på dina frågor. Något som kan vara bra och ger mer värde än vad många tror är just frågan ”finns det någon fråga som jag har missat att ställa men borde ha ställt?” Den frågan ger kandidaten möjlighet att addera argument som du inte frågat efter. Att avsluta genom att gå igenom de stora dragen i intervjun och sammanfatta det som har sagts ger dig och kandidaten möjlighet att korrigera eventuella missuppfattningar eller göra viktiga förtydliganden.

5. Berätta om nästa steg

Till sist avslutar du med att berätta för kandidaten om nästa steg i rekryteringsprocessen och vilka moment som ingår. Ge kandidaten en uppskattning om tidsplanen och när besked kan väntas. Glöm heller inte kandidatens synvinkel – är denne i fler processer, vilka typer av tjänster och hur står din tjänst sig i förhållande till övriga? Här får du reda på vad kandidaten i övrigt kan tänka sig för roller, vilket också kan vara en pusselbit i ditt försök att skapa dig en bild av personen du har framför dig.

6. Följ upp och återkoppla

Att komma på intervju är en stor sak för många kandidater. Man har kommit långt i processen, man har tagit sig tid att komma och möta dig som rekryterande chef och försökt berätta om sig själv och var man kan. Kandidaten har lagt ned både tid och engagemang, vilket kräver respekt. Som rekryterande chef är man ivrig att gå vidare med den kandidat man till slut valt ut och glömmer ibland återkopplingen till de som inte är utvalda i första hand.

Vår rekommendation är att du snabbt och med en tydlig motivering tackar nej till de som inte är aktuella och att du håller övriga informerade längst med vägen. Återkoppla till alla kandidater om deras status, om de har gått vidare eller har tagits ur rekryteringsprocessen. Det skapar förtroende och bygger ditt och din verksamhets varumärke.

Varmt lycka till med dina intervjuer och ditt rekryteringsarbete! Tveka inte att kontakta vårt team av rekryteringskonsulter om du vill ta hjälp med din rekrytering, vare sig det rör sig om en del av eller hela processen.