Så skriver du ett vinnande CV

Ett CV är en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Det viktigaste är att det är lättöverskådligt och genomtänkt. Men kom ihåg att det också är din chans att sälja in dig själv. Ta bara med det som är relevant för det specifika jobbet, håll dig till en lättöverskådlig layout och se till att rubrikerna är tydliga.

Nedanstående punkter är bra att få med i ditt CV:

  • Personuppgifter – ditt namn, födelsedatum och dina kontaktuppgifter.
  • Arbetslivserfarenhet – datum och beskrivning av dina tidigare och din nuvarande tjänst.
  • Utbildningar – datum och beskrivning av de utbildningar du gått.
  • Språkkunskaper – vilka språk behärskar du i tal och skrift?
  • Övriga meriter – förtroendeuppdrag, fritidsengagemang eller andra erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
  • Referenser – namn, roll och kontaktuppgifter till personer som har erfarenhet av att arbeta nära dig.

Personligt brev

Tillsammans med ditt CV önskar vi att du bifogar ett personligt brev, en kopia på ditt utbildningsbevis samt kopia på eventuell sjuksköterske- eller läkarlegitimation. I det personliga brevet har du möjlighet att marknadsföra dig och beskriva varför du är intresserad av tjänsten. Anpassa gärna ditt personliga brev utifrån varje tjänst du söker. Passa på att beskriva vad du kan bidra med på kort och lång sikt och väv samman din kompetens med dina personliga styrkor. När du skriver brevet är det bra att fundera på följande:

  • Varför just jag? Vad gör mig unik?
  • Vad vill och vad kan jag?
  • Vad kan jag tillföra?

Om du önskar coachning eller tips på vägen är du välkommen att kontakta våra rekryterare. Lycka till!