Sjuksköterskan Katarina firar 10 år som konsult hos Dedicare

Ett jubileum är alltid en anledning till reflektion och firande. För Katarina, en erfaren sjuksköterska, innebär detta inte bara en tidsram utan en resa av frihet, utveckling och framgång. Med tio år som konsult hos Dedicare har Katarina funnit en arbetsmodell som passar henne perfekt och tillåter henne att blomstra både professionellt och personligt.

Varför valde du att bli konsult hos Dedicare och hur har det påverkat din karriär?

Katarina valde att bli konsult hos Dedicare för tio år sedan, lockad av möjligheten till ett mer flexibelt schema som skulle ge henne tid och energi att balansera sitt yrkesliv med sina personliga intressen och åtaganden. ”Jag var less på scheman och ansvar på traditionella arbetsplatser. Att bli konsult gav mig den friheten,” delar Katarina. Genom åren har hon uppskattat förmånen att kunna forma sitt eget schema och få utrymme att följa sina passioner och intressen utan att kompromissa med sin karriär.

Vilka aspekter av att vara konsult har du funnit mest givande under dina år hos Dedicare?

När hon ser tillbaka på hur hennes roll har utvecklats över tid, inser Katarina att friheten att välja uppdrag har varit en av de mest givande aspekterna. ”Det har blivit som en ny halvsemester varje gång jag har fått möjlighet att utforska nya platser i samband med mitt arbete,” berättar hon entusiastiskt. Genom att hålla sig till stora akutsjukhus har Katarina hittat en balans mellan att utmana sig själv med nya utmaningar samtidigt som hon trivs på olika arbetsplatser.

Vilka möjligheter till professionell utveckling och vidareutbildning har du haft som konsult hos Dedicare?

En av de mest värdefulla fördelarna med att vara konsult hos Dedicare är möjligheterna till professionell utveckling och vidareutbildning enligt Katarina. Hon betonar vikten av att bredda sitt CV genom att utforska olika arbetsplatser och inriktningar, samt att dra nytta av den erfarenhet och kompetens hon har samlat på sig under sina uppdrag.

Hur ser du på samarbetet mellan konsulter och permanentanställda inom vårdbemanningsbranschen?

När det gäller samarbetet mellan konsulter och permanentanställda inom vårdbemanningsbranschen ser Katarina en mängd fördelar med att ha en mångfald av arbetsarrangemang. ”Vi konsulter kan tillföra ett unikt perspektiv och erfarenhet till teamet,” förklarar hon.

Hur ser du på framtiden för konsulter inom vårdbemanningsbranschen och vilka utmaningar ser du?

För dem som överväger att byta från en traditionell anställning till att bli konsult hos Dedicare, har Katarina inga tvivel. ”Jag har bara sett fördelar,” säger hon bestämt. ”Det handlar om att hitta rätt balans för dig själv och dina behov.”

”Jag har bara sett fördelar.”


Vad ser du som de främsta fördelarna med att vara en konsult hos Dedicare?

Katarina ser ljust på framtiden för konsulter inom vårdbemanningsbranschen men påpekar samtidigt vikten av att undanröja stigmatiseringen kring konsultarbete. ”Ibland kan politiska uttalanden och regionernas osäkerhet påverka oss negativt,” medger hon. ”Men det är viktigt att vi fortsätter att tydligt visa upp värdet av vårt arbete och den erfarenhet vi har.”

För Katarina är de främsta fördelarna med att vara en konsult hos Dedicare tydliga: frihet, utveckling och möjligheten att göra verklig skillnad varje dag. Med tio år av erfarenhet bakom sig ser hon fram emot fortsatta äventyr och möjligheter att växa både som professionell och individ.