Årsredovisning 2019 finns nu på hemsidan

En engelsk översättning av Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras på vår hemsida omkring den 2 april 2020.

Du hittar Årsredovisningen här.

 

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10