Årsredovisning 2020 finns nu på hemsidan

En engelsk översättning av Årsredovisningen 2020 kommer att publiceras på vår hemsida omkring den 26 mars 2021.

Du hittar Årsredovisningen här.

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10