Bokslutskommuniké 2018

Den 7 februari släpptes Dedicares Bokslutskommuniké för 2018. Koncernens omsättning för 2018 uppgick till 812 MSEK vilket är en tillväxt med 4 procent jämfört med 2017. Tillväxten ligger i den norska verksamheten som bidrar med 259 MSEK.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här.

Dedicare Kvartal Q4 2018