Dedicare och SAS samarbetar för att stötta vården

Den nya verklighet som Corona-pandemin innebär har dramatiskt förändrat vår arbetsmarknad. Efterfrågan inom vissa yrkeskategorier ökar explosionsartat medan den för andra yrkesgrupper i princip har försvunnit på några veckor. Dedicare har med anledning av detta inlett ett samarbete med SAS. Bland de SAS-anställda som är permitterade finns många medarbetare med utbildning inom eller erfarenhet av vården, som nu skulle kunna arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller serviceboenden där behovet av personal är större än någonsin.

 

Läs hela nyheten här