Dedicare och Scandic samarbetar för att stötta vården

Dedicare samarbetar med Scandic för att hitta nya arbetsmöjligheter för Scandics permitterade personal. I och med Corona-pandemin finns ett stort behov av extra resurser i samhället och på olika sätt kan det finns möjlighet för Scandics medarbetare att bidra med sin kompetens.

Läs hela nyheten här