Dedicare tecknar avsiktsförklaring om förvärv av verksamhet inom läkarbemanning i Danmark

Dedicare har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av det danska bemanningsföretaget KonZenta Aps (orgnr 36 42 03 40). KonZenta rekryterar vårdpersonal till den skandinaviska vårdsektorn med fokus på specialist- och överläkare. Slutförhandlingar har inletts med målet att affären ska avslutas under första kvartalet.

Ett förvärv av KonZentas verksamhet ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi och vi ser att detta skulle bidra positivt till vår befintliga verksamhet. Det kommer att ytterligare stärka vår position i Norden men framför allt ge oss en starkare plattform i Danmark, där vi etablerade oss förra året”, säger Krister Widström, koncernchef på Dedicare.

Kort om Dedicare
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsbolag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, chefer och socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Kort om KonZenta
KonZenta Aps bedriver idag verksamhet inom läkarbemanning på den danska och svenska marknaden. Bolaget har funnits sedan 2014 och förväntas omsätta ca 100 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2019/20. KonZenta har haft en god tillväxt sedan starten.

Läs mer om KonZenta på www.konzenta.dk