Dedicare tillsätter två nya tjänster: IT-chef och Marknadsansvarig

Som ett led i att säkerställa fortsatt tillväxt även de kommande åren har två nya funktioner tillsatts i Dedicare-koncernen. Under april välkomnas såväl ny IT-chef som ny Marknadsansvarig. Funktionerna syftar till att bidra till fortsatt utveckling samt skapa förutsättningar för tillväxt på befintliga och nya marknader. Samtidigt är det pågående digitaliseringsprojektet en viktig del i deras kommande arbete.

Vi har under en tid sett ett behov av dessa kompetenser internt för en fortsatt god tillväxt. Vi ser att dessa nya kompetenser kommer hjälpa hela koncernen att ta nästa steg mot att bli ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete.

Dedicares nye IT-chef heter Mattis Kjellin och kommer senast från bemanningsföretaget Adecco. Mattis har en gedigen och mångårig IT-erfarenhet från bemanningsbranschen. I rollen som IT-chef kommer Mattis ansvara för Dedicares fortsatta digitaliseringsarbete och alla andra IT-relaterade frågor.

Dedicares nya marknadsansvarige heter Anna Fredriksson. Anna kommer senast från telekombranschen och har en gedigen akademisk utbildning inom kommunikation och marknadsföring. I sina tidigare uppdrag har Anna varit delaktig vid uppstart av marknadsavdelningar, vilket är en viktig erfarenhet nu när Dedicare skapar sin interna marknadsavdelning.

Båda tjänsterna kommer vara ytterst delaktiga i verkställandet av det pågående digitaliseringsprojektet. Syftet med projektet är att uppnå en högre effektivitet och tillgänglighet för anställda, konsulter och kunder. I funktionerna ligger även ansvaret att skapa en ökad kommunikativ närvaro på befintliga och nya marknader.

Vi hälsar dem båda varmt välkomna till oss på Dedicare.