Dedicare utökar verksamheten med Life Science

Vi är glada att meddela att Dedicare kommer att börja arbeta med Life Science som ett kompletterande affärsområde för verksamheten. Dedicare har idag gjort ett förvärv av H&P Search & Interim AB, som är leverantör till den nordiska marknaden avseende rekrytering och uthyrning av konsulter inom området Life Science. Det här innebär i praktiken att vi kommer att erbjuda rekrytering och bemanning, inte bara inom vård och socialt arbete, utan även inom exempelvis läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

– Ett förvärv av H&P Search & Interim AB ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi där vi kompletterar vår befintliga verksamhet med tjänsteområdet Life Science. H&P Search & Interim AB är ett bolag med kvalificerad personal samt en stabil kundbas inom privat sektor och kommer bli grunden för Dedicares fortsatta satsning inom Life Science i Norden och övriga Europa, säger Krister Widström, koncernchef på Dedicare.

Tillträde sker den 1 april, 2022. H&P Search & Interim AB kommer därefter att agera som ett fristående bolag inom i Dedicare-koncernen från och med andra kvartalet 2022.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet med mer information om förvärvet av H&P Search & Interim AB.