Delårsrapport januari – juni 2022

Här är Delårsrapporten för perioden januari-juni 2022.

I rapporten framkommer bland annat att det andra kvartalets intäkter om 428 MSEK, vilket är en ökning på 43 procent jämfört med samma period föregående år.

Läs hela Delårsrapporten här.