Delårsrapport januari – september 2018

Den 24 oktober släpptes Dedicares Delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Delårsrapporten visar att koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 220,6 MSEK vilket är en ökning med 13,1 procent jämfört med samma period 2017.

Rörelseresultatet uppgick till 14,9 MSEK jämfört med 16,4 MSEK 2017. Rörelsemarginalen försämrades jämfört med 2017 och uppgick till 6,8 procent (8,4). Försämringen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som lett till ökade lönenivåer och arvoden till våra bemanningskonsulter.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här.

Dedicare Kvartal Q3 2018