Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ) 2020

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor i Stockholm.

För att ta del av hela kallelsen, klicka här.

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10