Nationella upphandlingen får klartecken, Kammarrätten avslår samtliga ansökningar om överklagan

För drygt en månad sedan offentliggjordes tilldelningsbeslutet gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner. Då stod det klart att Dedicare kommer få fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21 regioner.

Upphandlingen har överklagats och har legat för beslut hos Kammarrätten. Den 16 november 2023 meddelade Kammarrätten i Göteborg att man avslagit samtliga ansökningar om överklagan.

– Dedicare är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende att leverera vårdpersonal till regionerna. Vi är stolta över att kunna hjälpa regionerna i deras viktiga uppdrag genom att komplettera deras egen personalstyrka med våra kompetenta konsulter, säger Eva Brunnberg VD Dedicare Sverige.

En mycket viktig och positiv förändring i det nya avtalet är att det ställs krav på att leverantörerna betalar tjänstepension och försäkringar för sina konsulter. Dedicare är kollektivavtalsanslutna och har drivit frågan om goda villkor för alla som jobbar inom regionerna – även de som valt konsultrollen – under flera år.

–  För oss är det en självklarhet att även de som valt konsultrollen ska omfattas av grundläggande tjänstepension och försäkringar. I det nya avtalet visar regionerna att de tar ansvar för att alla som arbetar på sjukhusen ska erbjudas goda villkor, vilket vi välkomnar!

Avtalet beräknas träda i kraft i januari 2024 och respektive region kommer ansluta sig i takt med att deras nuvarande avtal löper ut. Dedicare fortsätter under tiden att leverera på befintliga regionala avtal. Dedicare har avtal med 20 av 21 regioner sedan tidigare.