Omsättningsrekord och lönsamhet i linje med koncernens finansiella mål

Den 13e juli 2018 släpptes Dedicares Delårsrapport för januari-juni 2018. Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till den högsta omsättningen som koncernen någonsin haft i ett kvartal och en ökning med 4,5 procent jämfört med samma period 2017.

”Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster i både Sverige och i Norge samtidigt är konkurrensen på marknaden hård vilket pressar våra marginaler och gör det svårt att hitta tillräckligt med bemanningskonsulter för att möta kundernas behov”, avslutar Krister Widström.

Läs hela pressmeddelandet här.

Delårsrapporten för januari – juni 2018