Vårt ställningstagande om SKR upphandling

SKR har nyligen offentliggjort den nationella upphandlingen av vårdbemanning som omfattar alla Sveriges 21 regioner.

Vårdförbundet, Läkarförbundet och andra branschrepresentanter liksom enskilda sjuksköterskor och läkare har uttryckt sina synpunkter i media och i sociala medier. Även vi på Dedicare har medverkat i ett antal artiklar i media där vi tagit ställning för bra villkor för konsulter inom vården. Vi vill med detta berätta hur Dedicare ser på upphandlingen och vilka effekter det får för branschen och för dig som konsult.

Läs mer om våra uttalanden nedan, samt ta gärna del av det brev som vår VD för Dedicare skickade ut till alla våra konsulter.

 

Dedicare i media: