Dedicare löser lediga tjänster i vården med AI-teknik

Dedicare har ingått ett samarbete med det norska IT-företaget Globus AI. Tillsammans lanserar vi en ny lösning som gör att personalförfrågningar från vårdgivare, kommuner och sjukhus matchas direkt med konsulter på ett effektivare sätt med hjälp av modern teknik.

Läs hela nyheten här