Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla. Det krävs mycket av den som arbetar för Dedicare Socionom. Du ska alltid kunna lita på att våra konsulter är professionella och har rätt kompetens för uppdraget. Vi tar inga genvägar, utan säkrar alltid kvaliteten, även om det går fort. Ryktet säger att vi är professionella, kompetenta och noggranna.

Tack vare smarta arbetsrutiner kan vi behålla våra låga priser, utan att försämra kvaliteten. Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga pris bland de auktoriserade bemanningsföretagen. Vi är medlem i Almega och följer kollektivavtal och branschens allmänna villkor.

För att vi på Dedicare ska vara nöjda, måste du som kund vara nöjd!

Därför finns vår generösa Kvalitetsgaranti

För att ständigt kunna utvecklas och lära av våra misstag, för vi en ständig dialog med både våra kunder och våra konsulter. För att utvärdera vårt arbete och hur det går för våra konsulter, mäter vi varje enskilt uthyrningsuppdrag.

Våra kvalitetsrutiner

För att säkra kvaliteten har vi följande rutiner:
Du som är uppdragsgivare och våra konsulter har en och samma kontakt genom hela uppdragsprocessen, från upprättandet av kravprofil, under hela genomförandefasen och fram till uppdragets slut och utvärdering. 3-5 dagar efter påbörjat uppdrag stämmer konsultchefen av med både dig och konsulten. Om uppdraget varar en längre tid, sker regelbunden avstämning. Varje år genomför vi också mer omfattande undersökningar. På så sätt kan vi se var och hur vi kan förbättra vårt arbete och våra processer ytterligare. Vi följer vad som anges i respektive landstings och kommuns beslut om kvalitetsarbete samt SOSFS 1996:24, kvalitetssystem i hälso- och sjukvården och SOSFS 1998:8, kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade.

Vår filosofi grundar sig på att vi tror att människor som trivs gör ett bättre arbete därför månar vi extra om våra anställda och erbjuder dem friskvårdsbidrag, försäkringar och kollektivavtal.

Våra kärnvärden
Engagerad | Dynamisk | Mänsklig | Pålitlig
genomsyrar allt vårt arbete.

Vi bryr oss mer!